Aktualności
2016-03-24 2016-02-03 2016-01-12
Strona główna
INNOWACYJNA PRODUKCJA = MNIEJ ZASOBÓW, MNIEJ CZASU, WIĘKSZE ZYSKI

Konferencja naukowo-techniczna FOOD AUTOMATION to branżowe forum dyskusyjne poświęcone tematom adaptacji najnowszych rozwiązań, a także cyfryzacji i optymalizacji produkcji. Celem pierwszej edycji wydarzenia jest wymiana doświadczeń i najlepszych rynkowych praktyk. Podczas konferencji reprezentowani będą wszyscy najistotniejsi uczestnicy rynku: kadra techniczna i zarządzająca zakładów przemysłu spożywczego oraz firm wdrażającyh nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w przemyśle spożywczym, naukowcy z wiodących ośrodków, a także stowarzyszenia branżowe. Partnerem Strategicznym wydarzenia została firma Siemens.