Aktualności
2017-03-27 2017-02-14 2017-02-14
Strona główna
II EDYCJA KONFERENCJI ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 23-24.03.2017 W ŁODZI

Wzorem zeszłorocznej edycji, konferencja przyjmie formę paneli dyskusyjnych. W trakcie 30 minutowych prezentacji prelegenci przedstawią innowacyjne rozwiązania i stosowane praktyki, oraz wyniki badań nad którymi pracują.

Zaplanowano następującą tematykę paneli dyskusyjnych:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - w świetle ustawy o efektywności energetycznej, obowiązującej
od 1 października 2016 r. (system białych certyfikatów, audyty efektywności energetycznej)


AUDYTY AUTOMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA- (robotyzacja i transport wewnętrzny, systemy wysokiego magazynowania, wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi)


BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - (kontrola żywności – zalecenia, tracing jako narzędzie ograniczające straty firmy)


BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - (audyt bezpieczeństwa zakładów przemysłowych)