Uczestnicy
2017-02-14
Uczestnicy

Zapraszamy osoby pełniące poniższe funkcje:

• Osoby zarządzające przedsiębiorstwem
• Technolodzy i inżynierowie produkcji, procesu produkcyjnego
• Osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji
• Kierownicy utrzymania ruchu
• oraz kadrę naukową wiodących polskich uczelni technicznych

 

Więcej informacji:

Maciej Fudała
Omega Communication
tel. 22 854 16 27
mfudala@communication.pl