DB Energy
DB Energy

DB Energy jest profesjonalną, prężnie rozwijającą się firmą świadczącą szeroką gamę usług z zakresu:
• konsultingu energetycznego,
• audytu efektywności energetycznej,
• doradztwa w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki energią, ze szczególnym uwzględnieniem OZE i rozwiązań poligeneracyjnych,
• systemu białych certyfikatów,
• szczegółowych pomiarów instalacji elektrycznych, cieplnych, chłodu i sprężonego powietrza,
• ekspertyz dotyczących opłacalności inwestycji w obrębie gospodarki energetycznej,
• pozyskiwania środków na dofinansowanie audytów i modernizacji ze środków NFOŚiGW.
DB Energy tworzą pracownicy naukowi wrocławskich wyższych uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej. Kierownikami zespołów inżynierów są doktorzy nauk technicznych.
O jakości usług DB Energy świadczy szereg umów partnerskich z renomowanymi instytucjami wspomagającymi efektywność energetyczną w Polsce (Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Grupa Energetyczna) oraz duże grono zadowolonych klientów.


AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Usługi doradcze DB Energy bazują na szczegółowych pomiarach wszystkich parametrów sieci odbiorczej klienta i zużywanej przez niego energii elektrycznej, cieplnej, chłodu - co stanowi o unikalności oferty oraz minimalizuje ryzyko finansowania modernizacji.
Audyt wykonywany jest zgodnie z koncepcją pełnego, bilansowego audytu efektywności energetycznej na podstawie wytycznych „Ustawy o efektywności energetycznej” i powiązanych rozporządzeń.
DB Energy, indywidualnie dla każdego odbiorcy, opracowuje do wdrożenia rozwiązania poprawy efektywności energetycznej. Klient otrzymuje gotowy plan wprowadzenia zmian i modernizacji wpływających na zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, chłodu, sprężonego powietrza itp.) oraz na poprawę bezpieczeństwa pracy wraz z kompletnym rachunkiem ekonomicznym. Wdrożenie tych zmian, to także zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i poprawa rachunku środowiskowego na granicy bilansowej zakładu (tzw. efekt ekologiczny).


KORZYŚCI
Obiektywne, zewnętrzne spojrzenie audytora pozwala zaproponować optymalny plan poprawy gospodarki energią przynoszący nawet 20% redukcji całkowitego zużycia energii i jej kosztów.
Średnia redukcja emisji CO2 po wykonaniu projektu w obszarze efektywności energetycznej wynosi 30%.
Audyt może być refinansowany ze środków NFOŚiGW – do 70% wartości audytu (dla firm o łącznym zużyciu energii większym niż 20 GWh rocznie).
Audyt efektywności energetycznej jest niezbędnym działaniem w przypadku uczestnictwa w przetargu na tzw. białe certyfikaty. Umożliwia finansowanie zmian poprzez tanie kredyty proekologiczne.

ZMIANY W PRAWIE
Do czerwca 2014 Polska powinna wdrożyć dyrektywę UE w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE z dnia 25.10.2012r.), która nakłada na duże firmy obowiązek przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej do grudnia 2015 r., a potem raz na 4 lata – celem takiego audytu jest przygotowanie dla przedsiębiorstwa programu poprawy efektywności energetycznej. Aktualnie istnieje możliwość dofinansowania takiego audytu z 70% dotacją z NFOŚiGW.

KONTAKT
DB Energy Sp. z o.o.
Ul. Stanów Zjednoczonych 4, 54-403 Wrocław
Dr inż. Piotr Danielski
Tel. 071-337-13-25
www.dbenergy.pl
biuro@dbenergy.pl