PFPŻ
Polska Federacja Producentów Żywności

 

 

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) została powołana w roku 1996 w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

 

Członkami PFPŻ ZP są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce. Od ponad 20 lat pomagamy biznesowi żywnościowemu w budowaniu mocnej pozycji w polskiej gospodarce.

PFPŻ ZP reprezentuje przemysł żywnościowy w Polsce na zinstytucjonalizowanym forum całego przemysłu żywnościowego Unii Europejskiej. Monitorujemy i informujemy na bieżąco firmy stowarzyszone o wszelkich zmianach w unijnych przepisach żywnościowych, a od 2004 r. umożliwiamy polskim przedsiębiorstwom aktywny współudział w ich kształtowaniu.

PFPŻ ZP jest członkiem:

• Food Drink Europe (FDE) – Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE,
największej unijnej organizacji producentów żywności
• Specialised Nutrition Europe (SNE) – europejskiej organizacji producentów żywności
specjalistycznej
• UNESDA – europejskiego stowarzyszenia producentów napojów

• Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej – najstarszej organizacji pracodawców w Polsce

• Krajowej Izby Gospodarczej – największej organizacji biznesu w Polsce

• Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy – którego misją jest dbanie o to, by przekaz reklamowy, bez względu na to, gdzie się pojawia, był uczciwy oraz zgodny ze standardami określonymi przez Kodeks Etyki Reklamy

Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel: 22 830 70 55
Fax. 22 830 70 56
e-mail: biuro@pfpz.pl
www.pfpz.pl
www.facebook.com/pfpzzp