KSPOiW
Krajowe Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw

 

 

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność integracyjna, szkoleniowa i informacyjna.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu - Stanisław Adamiak

Wiceprezes Zarządu - Jan Danilczuk

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Gajowniczek

Członek Zarządu - Skarbnik - Michał Zajdowski

Członek Zarządu - Tomasz Karbowniczek
 

www.kspoiw.com.pl