KZSM
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich

 

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie jest dobrowolną, samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie mleczarskie oraz inne spółdzielnie, których przedmiot działania wiąże się bezpośrednio lub pośrednia z produkcją, przetwórstwem i obrotem mlekiem bądź jego przetworami.

Podstawowymi celami KZSM jest pomoc zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej, reprezentowanie i obrona interesów polskiego mleczarstwa oraz rozwijanie spółdzielczości mleczarskiej, a także dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej. Obecnie KZSM zrzesza 93 członków, w tym 85 spółdzielni mleczarskich oraz 9 spółdzielni działających na rzecz mleczarstwa.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich jest największą i najdłużej działającą organizacją mleczarską w Polsce.

www.mleczarstwopolskie.pl