Stesar
STESAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 

Główne specjalizacje:

 • Systemy sterowania transportem wewnętrznym
 • Systemy sterowania maszyn, urządzeń przemysłowych i linii produkcyjnych

Certyfikaty, licencje:

 • Autoryzowany partner firmy Siemens w ramach światowego programu Siemens Solution Partner Automation
 • System Zarządzania Jakością według ISO 9001, certyfikowany corocznie.

Doświadczenie i specjalizacje w przemyśle spożywczym:

 • Projektowanie i budowa systemów transportowo-magazynowych z zastosowaniem różnych urządzeń transportowych: przenośników rolkowych i łańcuchowych, skrzyżowań, obrotnic, wind, wózków samobieżnych, itp.
 • Systemy transportowe redundantne z alternatywnymi drogami transportowymi w celu zapewnienia wysokiej dyspozycyjności, również w stanach awaryjnych.
 • Systemy transportu ciężkich palet z ładunkiem opakowań zbiorczych: kartonów z mlekiem, zgrzewek wody mineralnej, itp.
 • Systemy transportowe z wózkami: krzyżowanie się linii transportu automatycznego z ciągami komunikacyjnymi dla ludzi i wózków widłowych, rozdział obiektów transportowanych na wiele linii buforowych lub kolekcjonowanie obiektów transportowanych z wielu linii buforowych.
 • Systemy identyfikacji transportowanych obiektów za pomocą technologii kodów kreskowych i etykiet elektronicznych RFID.
 • Śledzenie informacji związanych z transportowanymi obiektami, wykorzystane praktycznie do kontroli okresowego mycia boksów chłodniczych i automatycznego kierowania do myjni.
 • Systemy transportu palet z mięsem do i z mroźni.

Firma STESAR buduje między innymi systemy sterowania transportem i magazynowaniem boksów chłodniczych w centrach logistyczno-magazynowych dla jednej z największych sieci sklepów spożywczych w Europie. Generalnym wykonawcą tych systemów transportu jest firma Europa Systems, ale projektowaniem, wykonawstwem i serwisem systemów sterowania zajmuje się STESAR. W ciągu 15 lat od roku 2002 do końca 2016 takich systemów sterowania zrealizowano 92 w całej Europie. Niektóre z nich zostały w międzyczasie gruntownie zmodernizowane. Każdy z tych systemów obejmuje kilkadziesiąt napędów i czujników kontrolowanych przez rozbudowane sterowniki PLC i wyrafinowane algorytmy sterowania.

Dla centrów logistyczno-magazynowych innej wielkiej sieci sklepów spożywczych STESAR buduje systemy sterowania transportem boksów chłodniczych i kontenerów do konfekcjonowania produktów spożywczych, gdzie różne typy obiektów są transportowane po tych samych przenośnikach.

 

STESAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Bursztynowa 10, 80-209 Chwaszczyno
tel: 58 340 0260, 605 515 373
e-mail: biuro@stesar.pl
www.stesar.pl