TAURON Sprzedaż
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

 

TAURON Sprzedaż wywodzi się i korzysta z dorobku oraz doświadczeń firm energetycznych o ponad 100-letniej tradycji. Spółka powstała w wyniku wielu podziałów i połączeń organizacyjnych, wynikających z uwarunkowań rynkowych oraz wymogów dyrektyw unijnych. Jest jedną z kluczowych spółek w ramach Grupy TAURON.

• TAURON Sprzedaż jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce
• spółka sprzedaje energię do ponad 5,3 mln klientów
• w ofercie posiada również paliwo gazowe
• usługę sprzedaży świadczy na terenie całej Polski
• udział w rynku sprzedaży energii to ok. 30%
• kapitał zakładowy wynosi 479 mln zł
Skupienie na kliencie i jego potrzebach rynkowych to podstawa przyjętej w spółce segmentacji klientów, których dzieli się na:
- klientów indywidualnych,
- małe i średnie przedsiębiorstwa ( zużycie energii do 250 MWh/rok),
- Klienci biznesowi, w tym klienci publiczni (zużycie energii powyżej 250 MWh/rok).
Przyjęty podział znajduje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej co pozwala na precyzyjne dostosowanie oferty do potrzeb klientów oraz na skuteczne zarządzanie relacjami. Klienci z każdego segmentu mają pewność profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie, odpowiednio do ich oczekiwań i potrzeb.
 

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
tel: +48 12 265 43 30
fax: + 48 12 265 41 05
e-mail: ts.centrala@tauron.pl