Aktualności
2017-03-27 2017-02-14 2017-02-14
Agenda
Agenda

23 marca 2017

12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, OBIAD

14.00-14.20   Otwarcie konferencji
       A. Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności, T. Haiduk, Siemens
14.20-15.00   Debata otwierająca: Efektywność energetyczna w polskim przemyśle spożywczym:
       ocena stanu obecnego i recepta na sukces optymalizacji

SESJA 1: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

15.00-15.30 - Efektywne i innowacyjne zarządzanie mediami w przedsiębiorstwie w świetle
       obowiązujących przepisów
P. Hałoń, M. Iwańczuk-Grzywna, TAURON Sprzedaż
15.30-16.00 - Nowa ustawa o efektywności energetycznej: interpretacja i wynikające z niej szanse
       P. Danielski, DB Energy
16.00-16.30 - Sukces ekologiczny i ekonomiczny przedsiębiorstwa produkcyjnego na przykładzie
       modernizacji w SM Spomlek
T. Prusinowski, ATER Logic

16.30-17.00 PRZERWA KAWOWA

SESJA 2: AUDYT AUTOMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

17.00-17.30 - Robotyzacja w branży spożywczej według KUKA Roboter J. Jakieła, KUKA
17.30-18.00 - Korzyści płynące z zastosowania automatycznych systemów transportu
       wewnętrznego i magazynowania
B.W. Sarzyński, Stesar
18.00-18.30 - Optymalizacja pracy zespołów maszyn na przykładzie linii rozlewniczych
       W. Otulakowski, Schulz Infoprod

20:00           KOLACJA 

 

24 marca 2017

08.00-09.00  ŚNIADANIE

SESJA 3: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

09.00-09.30 - Sztuka wojny w mikrobiologii przemysłowej czyli o jaką broń wzbogaciliśmy się od
       czasów Ludwika Pasteura
M. Stachowiak, Hamilton
09.30-10.00 - Bezpieczeństwo żywności w procesie produkcyjnym
       T. Cwołek, ASKOM; T. Jeleń, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne

10.00-10.30 PRZERWA KAWOWA, CHECK OUT

SESJA 4: BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI

10.30-11.00 - Maszyny spożywcze spoza Unii Europejskiej – zagrożenia oraz prawne aspekty
      odpowiedzialności pracodawcy
R. Gonet, Państwowa Inspekcja Pracy
11.00-11.30 - Systemy bezpieczeństwa maszyn i linii technologicznych. Studium przypadku - prasy
      mechaniczne
J. Auguściuk, Automatech

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00-12.30 - Industry 4.0: rewolucja rynku pracy S.Prokurat, Centrum Schumpetera
12.30-13.00 - Mindsphere: realne korzyści z realizacji koncepcji Industry 4.0 Ł. Otta, Siemens
13.00-13.30 - Zakończenie konferencji

13.30-14.30 OBIAD